Dessa skötselråd är även en förutsättning för att Säljarens garantivillkor skall gälla.

Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara och medför att cykelns konstruktion försvagas eller åldras i förtid. 
Om Du däremot vårdar Din cykel väl kommer den att vara till glädje i många år.

Justering av växlar, bromsar, pumpa hjul samt efterspänning av muttrar kommer att behövas med jämna mellanrum. Detta kan även behövas efter den första turen då bl.a vajrar sträcks så fort man börjar använda cykeln.

Tag för vana att regelbundet kontrollera och dra åt alla skruvar, ekrar, muttrar, pedaler och vevarmar. 
Eventuella glapp i hjul-, vev-, styrlager samt mellan låda och ram(centrumbult)måste detta åtgärdas av cykelmontör omedelbart.

Se även till att ha välpumpade däck eftersom det ger lägre friktion och minskar risken för punktering och skyddar fälgarna. Om ekrarna känns lösa eller om hjulen ger ifrån sig ett tickande ljud är det dags att lämna in cykeln för ekerspänning och/eller riktning av fälg. 

Detta bör alltid göras inom några veckor efter det att Du började använda Din nya cykel.

Förvaring av cykel bör ske i regnfritt utrymme. Om detta inte är möjligt ska överdragskapell eller regnskydd användas. 
Vid lackskador på ram eller låda bör man måla i med lackfärg för att förhindra att rost eller fukt får grepp.

En ren cykel är lättare att underhålla. Dessutom fungerar komponenterna på Din cykel bättre och håller längre om de inte är täckta av smuts, olja, vägsalt, lera etc. Tvätta därför cykeln regelbundet. Vid avsköljning med slang bör Du undvika att vatten och rengöringsmedel tränger in i cykelns lager – såsom pedaler, vevlager, nav och styrlager – detta eftersom rengöringsmedel löser upp det fett som lagren behöver för att fungera och för att skydda mot rost.

Efter rengöring är det mycket viktigt att smörja alla rörliga delar (såsom kedja, växlar, vajrar, pedalfäste). Rengör och smörj kedjan så snart behov uppstår.Under vintertid behöver skruvhuvuden som kan samla smuts, vatten också regelbunden smörjning. Tänk på att allt stål kan rosta och trä kan svälla!

Än en gång vill vi påminna om att vinterförvaring bör ske i regnfritt utrymme eller att använda skyddskapell!

Om handbromsens effekt avtar tyder det på att bromsvajrarna har töjts eller att bromsklossarna slitits. Samma sak gäller växlarna.

Batteri till elcykel får inte utsättas för extrem hetta eller vatten under längre period. När cykel inte används ska batteri förvaras i torrt och svalt utrymme. 
Om batteri inte används under längre period ska underhållsladdning ske ca 2 timmar per månad.

Displaymanual till Family