Garanti

Garanti omfattar

 • För bromsar, växlar, motor, batteri, display, låda, styre, hjul är garantitiden 1 år.
 • Garantin förlängs inte genom att delar byts ut.
 • Garantin innefattar för Svenssonbikes att skicka de ersättningsdelar som behövs för att Kunden på egen hand skall kunna byta delarna. Eller enligt överenskommelse med verkstad på ort.
 • En ersättningsdel behöver inte vara ny men skall vara i gott funktions skick och minst likvärdig med den utbytta delen.

Garanti omfattar inte

 • Garantin omfattar inte, kedja, vajrar, däck, slang, skärmar, batterier (till ljus fram och bak), kedjeskydd. Som fel betraktas inte normala intrimnings- eller justeringsåtgärder som justering av växlar och bromsar, ekerspänning, efterdragning av lösa skruvar och muttrar, normal förslitning.
 • Garantin omfattar ej fel som uppstått pga. t.ex. felaktig montering, användning, fukt, förslitning, dåligt underhåll/skötsel, överlastning eller yttre åverkan.
 • Lämnade garantier omfattar inte ersättning för direkt eller indirekt skada som Kunden lidit Pga. handhavandefel
 • Garantin omfattar inte att ersätta kunden för montering/eller annan olägenhet i form av kostnad eller arbete som denna haft för att reparera/åtgärda cykeln.   Garantin omfattar inte heller fel som saknar betydelse för cykelns funktion och användning.

OBS!

Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan vara förödande om man kör omdömeslöst.
Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att ramen försvagas.
Detta gäller även vid överlastning. (Maxlast i låda 100kg plus förare ca 100kg.)
Cykeln är gjord för normal stadskörning och är inte ett terrängfordon.

Garanti Elcyklar

 • Garantin täcker endast om skötselinstruktionerna följs.
 • Batteri på elcykeln ska inte utsättas för extrem hetta eller vatten.
 • Ladda aldrig batteriet när det sitter kvar i cykel.
 • När cykeln inte används ska batteriet förvaras torrt och svalt.
 • Batteriet bör även underhållsladdas om det inte används under en längre tid för att det ska bibehålla sin fulla kapacitet.
 • Garanti omfattar inte batterier som är äldre än 1 år,  vattenskadade batterier med kortslutning eller nedsatt effekt som följd,
  batterier som fått skada från olycka eller fall mot hårt underlag.

Övriga garantivillkor

Våra skötselråd är en förutsättning för att Säljarens garantivillkor skall gälla. (Se skötselinstruktioner)

Datum på Köpbevisets gäller som inköpsdag.  Reklamerar inte kunden inom garantitidens utgång, förlorar kunden rätt att åberopa garanti. Vid förekommande skador eller andra fel på varan är Kunden skyldig att omedelbart begränsa ytterligare skada som kan uppstå till följd av fortsatt användning.

I förekommande fall Kunden åberopar garantierna äger Svenssonbike i enlighet med de villkoren här i rätt att avhjälpa felen. I förekommande fall Svenssonbike ej lyckas avhjälpa felen inom 60 dagar skall Kunden tillsammans med Svenssonbike komma överens om förlikning. Sådan förlikning överstiger aldrig det av Kunden erlagda beloppet för varan.

Avtalsvillkor Svenssonbike

Svenssonbikes säljer via internet till privatpersoner och företag. Vid försäljning samt vid export tar vi betalt för faktiska fraktkostnader om inget annat har avtalats. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering. Varor beställs via e-post eller internet med de uppgifter som måste anges enligt de beställningsformulär som finns i katalogen. Ofullständig beställning, d v s att uppgifter saknas, är ingen godkänd beställning. Svenssonbikes ingår endast avtal med myndiga personer (18 år)

Priser/Fraktavgifter

Alla priser är inklusive moms. Det är vår målsättning att priserna skall hållas oförändrade under året. För varor som är importerade förbehåller vi oss rätten att justera priserna om växelkurserna skulle ändras väsentligt.

Vi förbehåller oss rätten till sedvanlig kreditprövning vid köp mot faktura.

Leverans

Vid beställning av lagervara under vardagar skickas varan inom 2-4 dagar och beräknas vara framme 1-2 arbetsdagar senare. Leveranstiderna är förväntade leveranstider och vi garanterar inte att varorna kommer fram inom angivna antalet vardagar då oförutsedda förseningar kan uppstå.

Full returrätt gäller inom fjorton dagar från datumet för orderbekräftelsen, förutsatt att varan är i nyskick och i sin originalförpackning. Returkostnad betalas av kunden.

Allmänt

Lämnade garantier gäller endast i det landet Kunden köpt varan och endast för varor som Kunden anskaffat för eget bruk.

Kvitto

Lämnade garantier gäller enbart mot uppvisande av giltigt köpebevis.

Ångerrätt 

Ångerrätt gäller då varan återsänds i väsentligligen oförändrat skick inom 14 dagar från leveransdagen. Kunden har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan.  Kunden skall ombesörja frakt till angiven returadress. Eventuellt förskott betals tillbaka inom 30 dagar i de fall konsumenten på riktiga grunder häver köpet.

Leveransgaranti

Svenssonbikes garanterar att den levererade varan stämmer överens med de utgivna specifikationer samt kundens beställning och att varan är fri från fabrikationsfel eller andra fel vid leverans.

Vid leveransskada

Kunden är skyldig att vid mottagen leverans kontrollera att varan inte har skador. Om kunden upptäcker skador på emballage vid leverans ska en anmälan göras direkt till fraktaren eller utlämningsstället för att garanti om leveransskada ska gälla. Anmälan ska ske till Svenssonbikes inom 1-3 dagar.

Vid felleverans

Kunden är skyldig vid mottagen leverans kontrollera att levererad vara stämmer med gjord beställning. Med fel leverans menas fel färg, fel modell osv. Fel vid leverans ska anmälas till Svenssonbikes inom skälig tid. Vid felleverans äger Svenssonbikes rätt att förse Kunden med ny vara. Svenssonbikes står vid felleverans för ombesörjning och kostnad för retur. Varan skall då vara packad i originalförpackning och oskadd.

Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa garantivillkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till Konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Svensk rätt skall gälla vid tillämpning, tolkning och hävdande av alla rättigheter och skyldigheter som uppkommer av/ som i något avseende är relaterade till ovanstående Garanti.

Sekretesspolicy

Grundläggande principer

Svensson Bikes förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Insamling av information

Svenssonbike erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Svenssonbike använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Säkerhet

Svenssonbike skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort.

För åtkomst till ditt eget konto på Svenssonbike krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det.

Användning av personuppgifter

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Svenssonbike lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Svenssonbike. Svenssonbike kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Svenssonbike anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Svenssonbike.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.